TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Beszédek és bemutatók - Pamflettek

"Retúrdzsedi", avagy egy hasadt énkép manifesztációi a verbális kommunikációban

(pszichológiai reflexiók az Epelecs-pamflet margójára)

Próbálom elképzelni, milyen, amikor ír. Ő persze biztosan alkotásnak nevezné. Valószínűleg közelről nézi a betűket, hórihorgas termetét semmilyen tőkének nem volt még esélye megtörni, most mégis kénytelen hajlott háttal dolgozni (az Esso-nál nem szempont az ergonómia, alacsony az asztal). Homlokát ráncolva, virtuális ceruzavéget rágcsálva kapaszkodik a billentyűzetbe. Megnyugtatja az ideges leütések kétujjas kopogása.

Minél hangosabb, annál jobb.

Mosolyog.

Vigyor ez inkább. Ilyen arckifejezéssel kúrta bele az első fellázadt munkás villáskulcsát Fonó Jennybe, az ipari forradalom géprombolásainak hajnalán. Szerzőnk is - paradox módon - bizonyára úgy érzi, tesz valami előrevivőt, épít azáltal, hogy rombol. Az agresszió okozta örömérzet hatására azzal áltatja (és menti fel) magát, hogy amit tesz, azt az emberiségért teszi. Mer' jó. Ellentmondás szülte mosolya őszintének tűnik. Pedig csupán egyszerű fiziológiai, pszichoszomatikus jele a belsejét emésztő tehetetlen, gyökértelen, és ezidáig terméketlen dühnek (trichinella-féreg is emészti a belsejét, de erről valószínűleg ő maga sem tud, és egy másik, biológiai alapokon nyugvó elemzésem tárgya). Mosolya tehát nem boldogságának kivetülése. Ne feledjük, az akasztott ember sem jókedvében élvez el, mielőtt kileheli lelkét.

Most, hogy a külsődleges jegyek háttértartalmának ismeretében felületes betekintést nyerhettünk az alkotó torzult személyiségébe, lépjünk túl sekélyes kéjén, és vizsgáljuk meg "művét" a teljesség igénye nélkül (személyisége teljes pszichoanalíziséhez három sorral többre lenne szükség). Gondolatébresztő gyanánt, íme néhány felvetés, mintegy az olvasottak konnotációjaként.

1, Feltűnően sok az undort keltő, erőteljes szóalkotás és kép ("gennygaluska, mocsoktöltet, hagy rágja szét a rohadást a tályog," stb.) Annak erőfeszítését, hogy a szerző igyekszik a Jó harcosának feltüntetni magát, élesen ellenpontozza a tény, hogy szemlátomást engedett a Sötét Oldal csábításának, amikor szabadjára engedte indulatait, felböfögte rosszízű dühét (Yoda mester a messzeségbe tekintve gyanakvóan vonja össze szemöldökét egy messzi-messzi galaxisban).

2, "Én azonban továbbra is csatára buzdítok. Mit csatára, harcra, háborúra!" (A vesszőket nyelvhelyességi okokból tettem ki, az eredeti szövegben nem szerepelnek - az elemző megj.) Pedofíl amerikai papok legkisebb (másfél éves) áldozatai is tisztában vannak azzal, hogy a jedik a béke őrizői, mise (ha-ha) áll tőlük távolabb, mint a harc, az esztelen vérontás. Azonban ez a szellemiség rendkívül jellemző a Sö… (Yoda mester felkel, tekintetét egy távoli galaxis csillagködébe fúrja. A galaxis peremét pásztázza tudatával, keresve az alig észlelhető torzulás okát az Erőben.)

3, Az "epi"-ként, becéző formában az Olvasó szívébe magát belopni szándékozó, nárcizmusában is gátlástalanul manipulatív szerző igéiben érdemes felfigyelni a tendenciózus destruktivitásra ("zúdul, nem enged, összezsugorodik, magába fordul, lepüttyed (sic!), szétrág, nincsen, elmúlt, kivág, átfest, lenyír", stb.). Hol ebben a konstruktivitás? "Új fák hajtanak fekete rügyeket Törekin is." Majd' elfelejtettem: azon a bizonyos Esso-asztalon a kopácsoló szerző előtt áll még egy pohár víz is. Félig üres. Szerinte.
("Ott, a távoli spirálgalaxis peremvidékének egyik Napjánál kell keresnem" - dünnyögi magában Yoda mester - "a rendszer harmadik bolygója lesz az…")

4, Vegyük észre, hogy a minősíthetetlen mocskolódás egyetlen célja négy betű, és az emögé hyperlinkként bezsúfolt dm-levél, amelyben a szerző arra buzdít mindannyiunkat, vegyük meg termékét, amelyhez mondvacsinált kórt kellett kitalálnia és biggyesztenie, ellenségképet gyártania, félelmet keltenie és gyűlöletet szítania, hogy piacot teremtsen neki, hogy eladhatóvá tegye. Pénzt akar. Azt, hogy törékeny termetét végre törje már meg a tőke. Gazdag akar lenni.

Szegény. Sárkányfűárus, egy sárkányok nélküli világban.

("Csak egy majom…", ereszti ki a levegőt megnyugodva Yoda mester, bár kissé aggályosnak véli, hogy az egyed nemzőképes, és ráadásul ciklikusan és mániákusan, kb. háromévente reprodukálja önmagát. "Ártalmatlan…"- vonja vissza elméjét a távoli, sápadt csillag harmadik bolygóján saját szellemi piszkában megszállott, őrült vigyorral gagyarászó lénytől, aki az Esso-kút fojtogató benzingőzében egy pillanatra azt álmodta, hogy mozgalmat kell szerveznie, van értelme létének, és most kérdően néz fel, fel, az ég felé, ahonnan az előbb mintha értő kezek simítottak volna végig lüktető halántékán, de a kilátást teljesen eltakarja a benzinkút tetejéről rávigyorgó lufitigris.)

Marina Béla
ÉKT elnök

2002. május 29.


Válasz erre a pamflettre < újMinden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014