TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Jogi dokumentumok - Határozat

From: ÉKT elnöksége
Cegléd 2700 Felház u., asztal mellet
---------------------------------------------------------
Szám: 1/2003.    Tárgy: Alelnöki kinevezés
Ügyintéző: Dr. Nagy Lajos Ügyvezető Elnök

H A T Á R O Z A T

Az Élő Költők Társaságának Elnöki Kollégiuma (a továbbiakban: ÉKT EK) Monori Zsoltot (aki született, lakik és van neve az anyjának) határozatlan időre

Alelnökké

nevezi ki.

Az Alelnök jogaira és kötelezettségeire, illetve jogállására vonatkozó előírásokat - a jelen határozatom keltezését követő legfeljebb hét munkanapon belül, az Ügyvezető Elnök által módosítandó - Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Határozatom ellen a kézhezvételt követő 3 percen belül az érintett - illetékköteles, nem halasztó hatályú - nyafogással élhet. Az illeték mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat, euróra átszámított feketepiaci értékének negyvenszerese, osztva a dollár 1998-as MNB középárfolyamának háromszorosával.

I N D O K O L Á S

Monori Zsolt, mint az ÉKT egyik tisztségviselője éveken át olyan szakmai munkát fejtett ki, amely szóra sem érdemes. Viszont az elmúlt időszakban olyan lelkesedéssel, és őszinte elkötelezettséggel fordult a társaság felé, hogy csak na. Ezt felismerve az EK komolyan fontolgatni kezdte azt, hogy odaadását egyedülállóan magas címmel honorálja. Ezt erősítette meg egy ünnepi ülés, amelyen a tárgyban nevezett a házigazda szerepét felvállalva, élete végéig tartó hűséget fogadott az ÉKT-nak. Ezt már nem nézhettük tétlenül, így Mácz elnök úr előterjesztését megvitatva döntöttünk a rendelkező részben foglaltak szerint.

Határozatom az irodalmi eljárásról szóló - többször módosított - 1966. évi XVII. tv. 47. § (2) bekezdés c) pontján alapul.


Cegléd, 2003. július 29.

Az ÉKT EK nevében:
Dr. Nagy Lajos
Ügyvezető ElnökMinden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014