TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Beszédek és bemutatók


20. napirendi pont: Az ÉKT jövője az Uniós csatlakozás küszöbén. Előadó: Revuczky Mátyás, hivatásos optimista

Dolgozat

Mottó: "Minden dolgozatnak van mottója, ennek is."
Almottó: "Dicsérni jöttem a Balassi-auditóriumot, nem meszelni!"(Julius Revuczky)

A dolgozat az ÉKT 2003. március 21-i ülésére készült, szigorúan belső felhasználásra. A dolgozat csúcs titkos, minősítése: oranzs.

A dolgozat az ÉKT jövőjét vizsgálja az uniós csatlakozás küszöbén. A dolgozat véletlenül meglátott jó nők ismétlés nélküli levegővételével készült, 95%-os síkosított konfidencia intervallum és normális nemi vonzódás figyelembevétele mellett. A dolgozat hozzájárul a d**ás alapú társadalom megteremtéséhez, mint fő csapásirányhoz.

Tisztelt Elnök Urak, Tisztelt Jelenlévők!

Az elkövetkezőkben itt elhangzottak - kérem maradjanak közöttünk. (Az ivás után visszajövünk.)

Csínján kell bánni a szavakkal, ha olyan horderejű kérdést járunk körbe, mint ez a mostani. Tudományos alapokon kell megközelíteni a témát, mert különben gyenge lábakon álló érvrendszerünkből levont végső konklúziónk bizony könnyen nevetség tárgyává válhat! Tudományos alapokon, laboratóriumi pontossággal kell elemeznünk a problémát, hogy az utókor megértse meghökkentő kijelentéseinket.

Tisztelt ÉKT! Egy olyan világban kell most a jövőről értekeznem, amelyben a legjobb rap énekes egy fehér gyerek, a legjobb golfozó egy fekete fickó és Németország nem akar háborúba menni. (From Internet). Egy olyan világban kell most a jövőről értekeznem amelyben csak ideiglenes hidakat építenek, mert nehéz az örökség és üres a kincstár, ahol a konszolidáció csak számviteli kategória, és ahol a nemzetbiztonsági kockázat nem nő.

Dolgozatom első háromszáz oldalán az ÉKT jövőjéről fejtem ki véleményemet, a maradék fél oldalon pedig a küszöbről értekezem. Az ingerküszöbről, amely egyre alacsonyabb. (Kérek egy felest! Köszönöm.) Az Unióról pedig már mindenki tud mindent, hála a jól érthető reklám kommunikációs stratégiának, tehát tiszta lelkiismerettel megy el mindenki ma este bulizni, aki el akar menni. Mert ez egy szabad ország. És szabad a gazda.

Az Élő Költők Társasága nem vonhatja ki magát az Európai uniós csatlakozás hatásai alól, már csak azért sem, mert akkor negatív tartományba menne át, holott határértéke nulla és nem kevesebb! (Bizonyítás: EKT>HATÁS, tehát HATÁS-EKT<0) és ugyan mínusz ÉKT-t egy négyzetre emeléssel (önmagával való szorzás) talán vissza lehetne rántani pozitív tartományba, azért valljuk be, a kvadratikus mátrix szorzat egyik gyöngyszemeként létrejövő mínusz Mácz szor Mínusz Revuczky nehezen értelmezhető, nem is beszélve a mínusz doktor Nagy szor mínusz doktor Nagy-ról, hiszen az kibontva doktornégyzet míniusz két doktornagy plussz nagynégyzet! (Feltéve, hogy doktor mínusz nagy a négyzeten és nem doktor plussz nagy.)Meg sem említve a mínusz Marina szor mínusz doktor Nagy esetében létrejövő esetleges doktor Marina értéket?!
Szembe kell néznünk a valósággal: sorsunk mások kezében van, önrendelkezésünk és függetlenségünk oda, ötmillió ember akarata csapódik le rajtunk április tizenkettedikén (Horn) Gyula napján. Nincs más lehetőségünk, mint felkészülni. (vigyázz, kész, rajt, sajt!) Felkészülni a változásokra, mert a változás szele már érezhető. S bár a Balassi terem ódon várkastélyromokat meghazudtoló állapotban van, a szigetelés még nem az igazi.

Ezért hosszas vajúdás után explicite arra a konklúzióra determinálódtam, hogy a küszöbön álló EU csatlakozást állandóra véve, (totó nyelven fix egyes) Társaságunk határrugalmasságának kalkulációja szükséges ahhoz, hogy számszaki vizsgálatokat folytassunk. Mindenesetre azt előrebocsátom, hogy csak abban az esetben lesz az EU csatlakozás nettó jelenértéke pozitív (vagyis hasznos) társaságunkra nézve, amennyiben a jövőbeni éves hasznosságok jelenértéke magasabb az egyszeri belépéskor elszenvedett sokknál.

Más szavakkal: belépni csak addig érdemes, ameddig a belépés határköltsége megegyezik a belépés határbevételével, amely egyenlő a hasznossággal, vagyis az árral. Ez csak abban az esetben áll fenn, ha a határköltség az átlagköltséget annak minimumpontjában metszi, a borosüveget a dugóhúzó pedig a tetején, egyébként el vagyunk átkozva! Gyuri, figyelsz még?! Mert kétszer nem lehet ugyanabba az unióba belépni!

Modellépítésre nincs idő, ezért eltekintek annak bizonyításától, hogy Fí konvergens-e vagy sem. Tényekre támaszkodom, mert csak a tények számítanak. Két serpenyőbe kell osztani az érveket, és csak az egyikbe rakni, hogy meg ne billenjen a kényes egyensúlytalanság!

Lássuk!

Az uniós tagországokban élő költők életkora éppen hatvanöt év, tehát nem kell azon törnünk a fejünket, mekkora lesz a nyugdíjunk és azt mire költjük.

Egyébként is az EU-ban a legmagasabb a költők megerőszakolásának esélye, (éppen kétszer akkora, mint Brazíliában), viszont jó hír, hogy ez csak a nőkre igaz és az EU nem homoszexuális férfi költői az átlagnál többször vesznek részt gruppen szexpartikon, mint kívül rekedt elvbarátai. Emellett feltűnő a színes bőrű, homoszexuális, leszázalékolt, AIDS-es, munkanélküli, elvált, hat gyermekes hajléktalan költők rendkívül alacsony aránya.

Tízszer akkora lesz az esélye annak, hogy életszínvonalunk hasonló ütemben fog változni, mint életkorunk reciprokának szabad vegyértéke, viszont az szinte biztosra vehető, hogy most iszunk még egy felest. Egészségünkre.

Nézzük tovább a tényeket, mert a tények önmagunkért beszélnek. Az unió közös kasszájából 2004-ben 28 ezer milliárd eurót lehet megpályázni Interneten működő élő költői társaságoknak, aminek, ha csak fél ezrelékét abszolváljuk, az fejenként is háromszáz. Millió.

Csatlakozáskor egyszeri gyorssegélyként mindenesetre fejenként két és fél évet kapunk, felfüggesztve.

Hét éves moratóriumot kapunk a verdana betűtípusra, azonban hét év múlva (hál' istennek) át kell állnunk. A times nyú románra, vagy egyszerűen a románra.

Sikerült elérnünk, hogy a csak versírásból élők számára a Gyes alanyi jogon járjon, továbbá az EU bürokratái szemet hunynak afelett, amennyiben költő nem költővel házasodik!

Az irány adó három hónapos verslábak változatlan szinten maradnak, némi növekedés csak az esetleg csökkenés kompenzálására lesz. A verslábakon elért szófolyam nyereség adókulcsa a mindenkori minimálrím húsz százaléka. A jambus erősödését folyamatos leértékeléssel tartjuk kordában. Az olvasói kosárból kikerülnek az egyes súlyozású vágypoéták.

Az EU konvergencia hatására a hazai éves verskibocsátás Gross Domestic Poems (GDP) az inflációt meghazudtoló ütemben fog növekedni, bár a gyorsuló ütem kissé lassul. Az alkotó szabin lévők után fizetendő meddőségi adó növelése is ösztönzőleg hat, esetleg hét százalék.

Az olajáremelkedés nem fog negatívan hatni a versírási kedvre, feltéve, ha Brent-tipusú olajárról van szó és nem benzinről.

A versexportra kivetett mennyiség korlátozás (verskvóta) eltörlése a külföldre gyártott versekre szakosodott költők előtt soha nem látott lehetőségeket nyit meg, ráadásul magyar költő is nyugodtan vállalhat munkát akár saját hazájában is! (Prófétai állás viszont csak külföldön tölthető be.)

Néhány szó a mezőgazdasági témájú versekről.

Nem járnak rosszabbul azok a költők, akik a mezőgazdaságot szedik versbe. Az EU tagállamaiban a napsütéses órák száma 8 óra per nap, szemben a mi hat és fél óránkkal, ami azt jelenti, hogy naponként másfél óra napfénykompenzációban részesülünk (ez az a bizonyos sokat vitatott úgynevezett "jóidőcsomag"), jó hír az is, hogy az átlaghőmérséklet esetében sikerült a -3 fok mesterséges előidézést (3 fokkal vagyunk sajnos az átlag felett) - 2 fokra lealkudni. Gáztűzhely emelés pedig nem lesz, hány évre ígérjem meg?!

Az ÉKT függetlensége nem sérül, sőt a csatlakozással egyenes bővül! Még annál is függetlenebbek leszünk, mint gondoljuk, sőt el sem tudjuk képzelni olyan iszonyatosan függetlenek leszünk! Hiszen ez EU nem ismer születési előjogokat, hiszen az EU nem ismeri az elnökök számának korlátozását. Az EU-ban mindenki lehet elnök és az ÉKT, mint kirekesztő szervezet egyszerűen ebben a formában be se léphet az unióba! Jogharmonikán játszik dr. Nagy Lajos irodavezető. Hiszen az EU demokratikus felépítésében mindössze hetvenöt felügyeleti szerve lesz társaságunknak!

Az Uniós tagság legnagyobb haszonélvezői kétségtelenül a társaságok titkárai lesznek, mivel az EU egyelőre nem bünteti a jegyzőkönyírástagadást.

Jogértelmezési viták elkerülése végett javaslom Társaságunk nevének mielőbbi megváltoztatásának gondolatát felvetni, elkerülendő az Élő Költők Társasága névben megbúvó "Sága" kifejezés használatából eredő jogi kockázatok realizálását. A "sága" márkanév ugyanis már foglalt.

Összefoglalva, kijelenthetjük, hogy vannak negatívumai is a csatlakozásnak, csak éppenséggel most egy sem jut eszünkbe, hiszen remélhetőleg már olyan részegek vagyunk! Büszkén kijelenthetjük, hogy az ÉKT megérett a meggy! És egységesebb, mint valaha!

És, most, hogy dolgozatom utolsó mondataihoz érek lassacskán, mint a rágóba ragadt csiga a nagykörúton, név szerint is szeretném megemlíteni barátaimat. Mert lesz Európa. De lesznek-e barátok?
Mert árok Európában is van uraim! Úszni pedig csak kevesen tudnak. Amerikáig.

Nagy Lajos: bocsánat doktor Nagy Lajos: amióta eszemet tudom, eu-kompatibilis. Büntetőjogi szempontból biztosan az.
Marina Béla: ott nem jár, ahol a "szabad madár" se jár…mindenütt otthon érzi magát, mert mindenütt jó. de legjobb hol?
Mácz Ákos: Az Isten is európainak teremtette, s ő inkább Villányba utazott.
Revuczky Mátyás: örök optimista: mire belépnénk az Unióba, az szétesik.

Hosszú utat tettünk meg a szovjet-uniótól az európai unióig. De én bizakodó vagyok, mert kezünket ugyanazok fogják, s vezetnek bennünket rendületlenül, akik a lenini útról jönnek most visszafelé.

Derűsen látom tehát a jövőt barátaim! Mert, ahogy a mondás is tartja: derűre ború!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és engedjék meg, hogy ez úton jelentsem be, a Kosztolányi-dóm "Dome-Kostolany" hamarosan megnyitja kapuit és az ÉKT rendelkezésére áll, Unió ide vagy Ida! S csak béke és barátság (vezeték) legyen.

Elhangzott a Balassi-auditórium avatásával egybekötött ünnepi ülésén, 2003 március 21. - nem mellesleg a tanácsköztársaság napja, a dicsőséges 133 nap kezdete, amelyet már (még) nem ünnepelünk.
Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014