TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Beszédek és bemutatók

Születésnapi Ülés 2003, Balatonfűzfő
ÉV ELNÖKE VÁLASZTÁS ÉS DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG
(Képek)

HATÁROZAT

A 2003. évben az ÉV költőnője

Vaskó Ilona

A díjazott személy ezek után jogosult részt venni az ÉKT ülésein, feltéve, ha meghívót kap.

Jelen határozatom ellen a díjazott 15 munkamásodpercen belül, a Kuratóriumhoz címzett, de az Igazgatóságnak benyújtandó, alkoholmentes - nem halasztó hatályú - fellebbezéssel élhet.

INDOKOLÁS

A tárgyban nevezett versei nagyon megtetszettek az ÉKT kurátorainak, akik szerint, ha ilyen tehetségek élnek kis hazánkban, akkor tényleg jó kezekben az Énekes Vazul Így Írtok Ti rovata.

Határozatom az ÉKT Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: már nem hivatkozom rá) II/9. pontján, valamint az irodalmi eljárásról szóló 1966. évi XVI. tv. végrehajtására kiadott 17/1967. (III. 25.) Ormányrendelet 11. § (6) bekezdésén alapul.

--------------------------------------------------------------------------------

HATÁROZAT

A 2003. évben az ÉV Költője

Paál Zsolt

A díjazott személy, azaz Zsolt, 1 éven át jogosult viselni ezt a rendkívül magas kitüntetést, amely talapzattal együtt 3 méter 40 centi. Ezen túl természetesen jogosult részt venni az ÉKT valamennyi rendezvényén (kivéve a zárt üléseket).

Jelen határozatom ellen a díjazott a Független Nővizsgálónál benyújtandó, de a Fotóriporter által megörökített, félfamentes fellebbezéssel élhet a kézhezvételt követő 15 fényéven belül.

INDOKOLÁS

Paál Zsolt versei önmagukért beszélnek, önmagukban hordozzák a Kuratórium egyhangú döntését az alábbiak szerint:

Szerelmes imádság

Fakulnak már a kerti fák lombjai,
Réteken kószálnak hallgatag illatok,
Hanyatló nyárvég aranyló romjai:
Megszürkült égen hamvadó csillagok.

Fakulnak már a messze múló hegyek,
Zsolozsmás erdők nyílnak fel az égbe,
Vöröslő bánatok tépdesik lelkemet
Vakultan hullok egy hazug reménybe.

Vigyáz rád imáim féltő intése,
Fároszként ragyog csókomtól homlokod,
Ostyaként áld meg ajkam érintése,
S álmaim majd honod lesz és templomod.

Arcomba táncolnak titkon vágyott kéjek,
És vágyaim kapuit tágabbra nyitom,
Pogánymód hívnak dalos-szép szentélyek,
S nem csábít egy sosemvolt Paradicsom.

Határozatom az irodalmi eljárás általános szabályairól szóló 1966. Évi XVI. tv. végrehajtására kiadott 17/1967. (III. 25.) Kuplungrendelet 11. § (6) bekezdésén, valamint az ÉKT SzMSz. II/9. pontján alapul.

--------------------------------------------------------------------------------

HATÁROZAT

A 2003. évben az ÉV felfedezettje

Nowalis

aki munkája elismeréseként lett az év felfedezettje. Nevezett ezek után is - remélhetőleg - az Élő Költők Társasága kiemelkedő zászlóvivője és gerelyhajítója marad. Halmozott díjazásként jogosult kutatásokat végezni az ÉKT archívumában, amíg az ott lévő dokumentumokat le nem daráljuk.


INDOKOLÁS

-t meglett kora hiányának ellenére is rendkívül tehetséges ígéretnek és rendkívül ígéretes tehetségnek tartjuk.

--------------------------------------------------------------------------------

HATÁROZAT


A 2003. évben az ÉV versmondója

Nagy-Kálózy Eszter

Nagy-Kálózy Eszter színművésznő ezek után jogosult arra, hogy kiemelkedő szintű szakmai munkájával továbbra is hozzájáruljon Társaságunk értékének növeléséhez, a hangos-vers archívum gazdagításához, valamint köteles erre biztatni más művészeket is úgy, hogy ezt a határozatot 3 napon belül meg kell küldenie az öt legismertebb színművésznek. Ha csak négynek küldi meg hangszálgyulladást kap… a szomszéd macskája.

Határozatom ellen kizárólag Rátóti Zoltán nyújthat be jogorvoslatot, ha ledoktorál jogorvoslásból.

INDOKOLÁS

Nagy-Kálózi Eszter színművésznő olyannyira az egyike mindazoknak, akik felismerték az ÉKT-ben rejlő szellemiség valódi ízét, hogy eleddig ő a második. Ezért az elsők között lépett egy olyan ösvényre, egy olyan Internet sztrádára, ahonnan többé már nincs visszaút. Vagy tovább megy. Vagy nem. Történelmi tettéért, bátorságáért és nem utolsó sorban a versek felolvasásakor tanúsított rendkívül szimpatikus magatartásáért, valamint kimagasló szakmai munkájáért kívánjuk ezzel az apró figyelmességgel megajándékozni.

--------------------------------------------------------------------------------

HATÁROZAT

A 2003. évben az ÉV Verse

Natali
Apám volt a szilaj…


Apám volt a szilaj
vadak minden titkával.
Anyám volt a méz
csendes halálvirággal.
Megtérni bele a világba,
Semmi többet
nem hagyni a gyermekekre,
Csak elmondani: jártam erre,
én vagyok most a ti
szilajságtok,
vadmézetek,
halálvirágtok.
Semmi többet nem hagyni,
csak megtérni a házba
tékozlásból
vidám gyászba.

A határozat szemhezvételét követően az érintett - illetékmentesen! - örülhet, hogy megkapta a díjat. Azonban, ha a suliban megbukik 3 tantárgyból az halasztó hatályú.


INDOKOLÁS

A Kuratórium talán ezen díj odaítélésén vajúdott a legtöbbet. Szóba került számos vers, azonban a legnagyobb harcot Natali és Novbert költeménye vívta. A Valami padon, valami állomáson ugyanis nem egy elnök tetszését nyerte el (hanem kettőét). Hosszas huzavona után azonban a fenti döntés született, az alábbiak szerint:
Natali verse két elnöknél az első helyen, a másik kettőnél pedig a másodikon szerepelt, viszont Novbert műve két helyen volt első, de két helyen csak harmadik, így jobb átlageredménnyel Natali szilaj apja győzött.

Határozatom az irodalmi eljárás általános szabályairól szóló 1966. Évi XVI. tv. végrehajtására kiadott 17/1967. (III. 25.) (Orbán)Kormányrendelet 11. § (6) bekezdésén, valamint az ÉKT SzMSz. II/9. pontján alapul.

--------------------------------------------------------------------------------

HATÁROZAT

A 2003. évben az ÉV Elnöke

Revuczky Mátyás Választott Elnök

Határozatom ellen valamennyi érintett, a kézhezvételt követő 3 napon belül köteles kifogással élni, amely a díj viselésére halasztó hatályú, de illetékmentes.

INDOKOLÁS

Nevezett idén már harmadszor nyeli el ezt a címet, amely leginkább Mácz elnök urat bosszantja, aki az elmúlt év során mindent megtett annak érdekében, hogy ő nyerjen. Igaz Marina elnök úr? J Az utóbbi fél évben Nagy elnök úr is kitett magáért, ám mindez kevésnek bizonyult ismét, ami fáj ugyan neki, de ahogy Ganxsta Zolee mondaná: "Isten hozott öcsém ez a való világ." A ceremónia rendkívül emelkedett hangulatban zajlott, mivel idén hőlégballonon került rá sor.
A vélhetően kiélezett küzdelem tényét - a Független Nővizsgáló hiányában - Császár Zoltán, volt elnöki tanácsadó remélhetőleg magával viszi a sírba. A kiszivárogtatott hírek szerint, nem hivatalos forrásból csak annyit lehet tudni, hogy volt olyan aki nem kapott szavazatot…személyét azonban (t)örök homály fedi (tehát legalább 150 évre titkosítva).

Határozatom az ÉV Elnöke választás általános szabályairól szóló szabályzaton, valamint az ÉKT SzMSz. II/6. pontján alapul.

Balatonfűzfő, 2003. július 26.

Az Élő Költők Társasága döntési jogkörrel felruházott (és ököl jogkörrel megruházott) elnökei a döntésüket, mint akaratuknak megegyezőt elfogadják és aláírásukkal hitelesítik:


Marina Béla, Mácz Ákos, Nagy Lajos, Revuczky Mátyás

Balatonfűzfő, 2003. július 27.

(Képek a ceremóniáról)


Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014