TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Jegyzőkönyvek

Élő Költők Társasága
Budapest, XI. Vahot u. (Díjbeszedő) info@ekt.hu
----------------------------------------------------------------------
Tárgy: Jegyzőkönyv
Ügyintéző: Marina Béla
Szám: 1-2002.


Jegyzőkönyv
Az ÉKT január 18-i, budapesti, kihelyezett üléséről

Jelenlévők

Mácz Ákos tiszteletbeli elnök, webmester
Marina Béla társadalmi elnök, főtitkár
Nagy Lajos ügyvezető elnök
Revuczky Mátyás választott elnök, főszerkesztő (ÉV)
Kuthy György független könyvvizsgáló

Az ülés logisztikai okok miatt (a Vahot utca jelentéktelenségének és ebből fakadóan M.B. elnök úr félórás tévelygésének betudhatóan) 19.30-kor kezdődik. A késve, ám annál kedvetlenebbül érkező elnök urat hangos üdvrivalgás és áporodott alkoholszag fogadja. M.B. nem kis meglepetéssel veszi tudomásul, hogy K.Gy. független nővizsgáló (akire az ülés 7. napirendi pontja során még rendkívül fontos teendők várnak) már a kezdet kezdetén részeg, növekvő jókedve és ebből fakadó folyamatos beszélhetnékje fordítottan arányos fizikai állapotának változásával.

N.L. rövid, érdektelen bevezető után ismerteti az ülés tervezett napirendi pontjait:

Napirendi pontok

1. Nagy Lajos ügyvezető elnök rövid névnapi köszöntője édesanyjához (telefonon), majd csoportos sms küldés valamennyi résztvevőtől 2. SzMSz módosítási javaslat (Vezetői Bizottság) Előterjesztő: Mácz Ákos Tiszteletbeli elnök stb. stb. 3. SzMSz módosítási javaslat (belső ellenőrzési igazgatói munkakör) Előterjesztő: Mácz Ákos Tiszteletbeli elnök etc. etc. 4. Császár Zoltán az elnöki tanácsadó testület elnökének szánalmas magyarázkodása többszöri határidő mulasztásával kapcsolatban. 5. Császár Zoltán fegyelmi ügye 6. Döntés az "ÉKT Örökös Online Támogatója" térdszalagrend megalapításáról és 2002. évi odaítéléséről Előterjesztő: Mácz Ákos Tiszteletbeli elnök és számos más cím birtokosa, valamint Revuczky Mátyás Választott elnök és számtalan más cím birtokosa 7. Döntés az ÉKT Háziasszonya cím megalapításáról (személyi javaslatok megvitatása, és az SZMSZ esetleges módosítása) Előterjesztő: Mácz Ákos Tiszteletbeli elnök, babérkoszorús webmester és arra érdemes művész 8. Kérdések, interpellációk 9. Egyebek

A névnapi köszöntő és csoportos sms-küldés után M.B. felhívja a t. egybegyűltek figyelmét a Társaság kereskedelmi igazgatójának aznap esedékes 30. szülinapjára. Az elnökség telefonja a magyar-osztrák határon találja M. Zs. igazgató urat, aki egyáltalán nem megérdemelt tíznapos sí- és alkoholtúrára utazik. Az akusztikailag bántó, ám annál lelkesebb Happy Birthday-t a "Nemcsak a húszéveseké a világ..." c. örökzöld követi, amely annyira meghatja a Társaság tisztviselőjét, hogy semennyire (ui. már félig részeg az egész busz, vagy egészen részeg a fél busz). Szerencsére céges telefonról ment a hívás.

Mindezek után az Elnökség meghallgatja és négy igennel, egybehangzóan elfogadja M.Á. elnök úr beterjesztését, melynek értelmében az SzMSz módosul: a "Vezetői Bizottság" pártállami asszociációkra alkalmat adó elnevezés helyett ettől kezdve az "Elnöki Kollégium" jelölést használja. A szavazás sikerétől megtáltosodva és pillanatnyi koncentrációhiányra építve M.Á. új embert kíván behozni, ráadásul rögtön "Belső Ellenőrzési Igazgatónak". "ÉKT szekér elé Axelerós lovat?!" hördül fel az Elnökség, mivel az új pozíció egyáltalán nem arat elismerést (a "belső" gusztustalan, "ellenőrizni" csak ne akarjon minket senki, az "igazgatók" pedig nem dolgoznak semmit, csak a baj volt velük társaságunk élete és diákéveink során egyaránt). Ráadásul M. Á. lobbytevékenysége joggal ébreszti fel az önös érdek gyanúját az elnökök között: mennyit ígértek Ákosnak a pozícióért? Az ügyvezető azonnal felhívja a figyelmet az SzMSz-re, mely minden ellenőrzési jogosítványt az egyre részegebb és boldogabb K.Gy. független nővizsgálóra testál. A szavazás után (1 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) N.L. ügyvezető javaslatára négy igennel dönt a plénum: ismerjük meg a nem létező pozícióra jelölt létező Miskolczi Patrickot!

Alig csillapodnak a kedélyek, negyedik napirendi pontként (Császár Zoltán az elnöki tanácsadó testület elnökének szánalmas magyarázkodása többszöri határidő mulasztásával kapcsolatban) M. Á. bejelenti, hogy Cs. Z. céges bowlingpartyn van. Döbbent csend ereszkedik a Babits-teremre, hiszen ilyen fokú pofátlan függelemsértés még olykor botrányoktól hangos társaságunkban is ritka. Nincs mit tenni, az Elnöki Kollégium ötödik napirendi pontként, halmozati büntetésül egy üveg skót whisky-t beszolgáltatásának kötelezettségét rója a tanácsadóra (A fegyelmi határozat elkészítésére és kézbesítésére a testület N.L. ügyvezetőt jelöli, egyhetes határidővel).

A hatodik napirendi pont kapcsán ismét M.Á. elnök úr emelkedik szólásra, javasolja, díjazzunk olyan embereket, akik tevékenysége hozzájárul ahhoz, hogy az Élő Költők Társasága a neten minél több helyen megjelenjen. Javaslata: "Térdszalagrend - az ÉKT Örökös Online Támogatója". R.M. főszerkesztő megjegyzi, hogy ez kuratóriumi felelősség, külön ülés (tehát nem közösülés) szükségeltetik ahhoz, hogy az Elnökség díjat alapíthasson. Hozzáteszi: inkább általános díjazási rendszer legyen, és annak különböző fokozatai. Indoklását arra alapozza, hogy irodalmi asztaltársaság vagyunk, "díjat" azoknak adjunk, akik az ÉKT munkáját segítik, "kitüntetést" pedig olyanoknak, akik külső támogatást nyújtanak. M.Á. febr. 15-i határidővel vállalja a szükséges SzMSz módosítást, majd egy bulldog szívósságával módosítja előterjesztését, és elvi hozzájárulást kér ahhoz, hogy a Térdszalagrendet megalapítsuk, és olyan embernek adományozzuk (nyilván Axelerós... - a jegyzőkönyvvezető megj.), banner-kampánybeli tevékenységéért, akit Novák Péternek hívnak. A javaslatot három igennel egy nem ellenében a testület elfogadja.

Ekkor elszabadulnak az indulatok. R.M. ellenzi az "örökös" szót a címben, és "aranyfokozatút" javasol. Az elnökség heves vita után végül egyhangúlag elfogadja a módosított címet: "Térdszalagrend az ÉKT Aranyfokozatú Online Támogatójának".

(Időközben K.Gy. független nővizsgáló egy pillanatra magához tér, és előadja "hallgatni arany, elhallgatni platina" c. humoros példameséjét, amelyet egyetlen elnök sem ért, így csalódottan süpped vissza beszédes bódultságába. Rosszul teszi, mert igazán erotikus és fontos napirendi pont következik, és nemsokára rá is nagy szükség lesz.)

M.Á. ugyanis előterjeszti "A háziasszony" című javaslatát, amelyet PP-prezentációval (hyperlink!) támaszt alá. Elgondolása szerint pozícióhoz kellene juttatnunk Ms Jennifer Lopezt és Ms Anna Kournikovát is. Adódik tehát a döbbenetes, istenkáromló kérdés: vajon az elnökség megfúrja vagy kigolyózza a háziasszonyi mellett múzsaszerepet is ellátó Ms Britney Spearst?! Nem!! - óvatoskodik a tulajdon javaslatának súlyától kissé ijedt M.Á., - de legyen több háziasszony!

(Mindeközben R.M.-nak ki kellett mennie. "Engem kielégít Britney" - motyogja megbántott, szomorú, fátyolos tekintettel és kiszáradt szájjal, amikor visszatér a WC-ről Az ellentábor ütemes "Kúúúr-nyi-ko-va" kiáltásait hallgatva valami ismét eszébe juthat, mert majdnem visszafordul a toalett irányába). R.M. jelzi, hogy B.S. nem csupán háziasszony, hanem a költök múzsája is, és több jelölt degradálja a címet! Politikai hovatartozástól függetlenül megjegyzi, hogy ő különben is csak magyar háziasszonyt hajlandó jól megtámogatni. N.L. szerint elfér a több jelölt, és M.B. is a pluralizmus híve (a véleményeket hallva R.M. masszívan issza a whiskyt, szerencsére megteheti, nemrég lopták el a kocsiját - gyalog van).

A szavazás két igennel két nem ellenében megfeneklik. N.L. ügyvezetőnek fogalma sincs a hogyan továbbról, ám társai készségesen hívják fel a figyelmét az SzMSz-re, mely ilyen esetekben Válságstáb felállítását, titkos szavazást, majd a Válságstáb megszüntetését írja elő. A behunyt szemmel leadott szavazatokat a szemeit ideiglenesen nyitva tartó picsarészeg nővizsgáló hivatott összeszámolni: az eredmény ismét kettő-kettő! A megismételt szavazást követően az elnökség 2-1-1 arányban a javaslatot elfogadja, miközben M.B. leszögezi, hogy a jelenlévők közül valaki gerinctelen patkány. K.Gy. akadozva biztosít mindenkit arról, hogy a titkos szavazás részleteit magával viszi a sírba. A jelenlevők K.Gy-re tekintve a halál beálltát 10-15 percen belülire prognosztizálják, és megnyugodnak. A részleteket M.Á. dolgozza ki a következő ülésre.

Nyugodtabb vizekre evezve a Társaság megvitatja az SzMSz módosításának aktuális kérdéseit, majd a részletek kidolgozásával R.M.-t bízza meg. Az Elnökség áttekintve több borítótervet döntést hoz az Énekes Vazul 2002-es címlapját illetően is (a nyertes pályamű megtekinthető újévi első számunkban).

"Egyebek" napirend alatt a t. egybegyűltek felvetik az egyesületté alakulás gondolatát, az ehhez kapcsolódó tőkeinjekció lehetőségét (N.L. sírós hangon ismét a gyerekeivel takarózik, és K.Gy. végleg és visszavonhatatlanul berúg). A témát a testület kidolgozásra N.L.-hoz utalja, és megvitatja a jan. 25-i MTV2-ÉKT-interjú jelentőségét különösen a felnövekvő nemzedékek és a büszke elődök (Piroska néni, lsd. első napirendi pont) szempontjából.

Az órájára kezdettől fogva egyre sűrűbben pillantgató ügyvezető 21.43-kor berekeszti a döbbenetesen rövid ülést. A félrészeg (kivéve K.Gy-t), pajzán népdalokat üvöltő döntéshozókat M.B. szállítja kocsijával a Klán Caféba, és nemes gesztusáért nem vár köszönetet. Nem is kap.

Marina Béla
Társadalmi Elnök, főtitkár
ÉKT

Budapest, 2002. január 30.
Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014