TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Jegyzőkönyvek

Élő Költők Társasága
Budapest, XI. Vahot u. (Díjbeszedő) info@ekt.hu
----------------------------------------------------------------------
Tárgy: Jegyzőkönyv
Ügyintéző: Marina Béla
Szám: 2-2001.

Jegyzőkönyv

Az ÉKT július 28-i kihelyezett ünnepi üléséről (Siófok-Töreki)

Jelenlévők

Mácz Ákos tiszteletbeli elnök, webmester
Marina Béla társadalmi elnök, főtitkár
Nagy lajos ügyvezető elnök
Revuczky Mátyás választott elnök, főszerkesztő (ÉV)
Kuthy György független könyvvizsgáló
Monori Zsolt értékesítési- és marketing igyzgató
Zsuzsa néni élelmezésügyi főelőadó
Erika Kiss (Csókos Erika) menyasszony
Epelecs lumpenproletár, revizionista agitátor, tüntető

Igazoltan távol:

Kovács András művészeti igazgató
Zó elnöki tanácsadó

A Születésnapi Ülés 6 ór 28 perckor kezdődik. N.L. ügyv. köszönti barátait és Monori Zsoltot. Rövid, és - ugye sejtik -- érdektelen bevezető után ismerteti a programokat, valamint az ülés tervezett napirendi pontjait:

Napirendi pontok *A SZÜLÉS napirendi pontjai:

1. Nagy Lajos ügyvezető elnök köszöntője, a társaság első évének laza összefoglalása, szóbeli értékelés, tények, humoros történetek, anekdóták, legendák és a Vendégkönyv bejegyzései alapján.

Nagy Lajos ügyv. e. írásbeli köszöntője már-már érdektelenségbe fullad, amikor az ülés helyszínét adó pince bejárata felől hangos rendbontás, tüntetés zaja szüremlik le az egybegyűltekhez. Az ügy felülvizsgálatára és a rendbontó likvidálására elindított elnöki rohamosztag (N.L., R.M.) egy vödör hideg vizet kapott az arcába, és nagyon bután áll a feldühödött Epelecs nevű radikális előtt, aki összefüggéstelen, globalizáció-ellenes és revizionista kirohanásai közé be-beszúr egy-egy "nem, nem, nem nem akarjuk ezt", illetve "vesszen az ÉKT" kezdetű gondolatsort. Artikulációs környezetszennyezésének az vet véget, mikor elnökeink elkobozzák (vagy inkább hozzájuk vágja?) a kezében tartott, fegyverként lóbált seprűt. Az ÉKT-ellenes, vízágyús tüntetés annyira felborzolja a kedélyeket, hogy a T. elnökség legalább két percet veszteget rá értékes idejéből (hiszen tudják, hogy hétre már csacsifogat jön értük és szállítja őket a kocsmába).

2. Mácz Ákos tiszteletbeli elnök beszámolója az elmúlt egy hónapi tevékenységéről (vélhetően 5-10 másodpercnél nem lesz hosszabb)

Nem is. Tényeket és bizonyítékokat nélkülöző, "az az igazság.." kezdetű szánalmas magyarázkodását az elnökség két nem és egy tartózkodás mellett elutasítja.

3. Nagy Lajos ügyvezető elnök beszámolója és önértékelése a példátlan és pofátlan alkotói szabadságáról.

Az ügyvezetői magyarázkodást néhány másodperces kínos csend, majd szavazás követte. Gúnyos és megvető mosolygás közepette a beszámolót az elnökség egyhangúlag elvetette.

4. Az ötvenezer forint kalandos története: beszámol Revuczky Mátyás választott elnök.

Nyilvánosan bocsánatot kér Marina Béla hivatásos rágalmazó. R.M. elnök úr szerencsére hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy közös javunkat, az 50000 forintot (amelyet két hónapig saját számláján tartott, hogy súlyos likviditási problémáit orvosolja, súrolva ezzel a sikkasztás büntetőjogi kategóriáját) befizette a Szabadalmi Hivatal számlájára. M.B. társadalmi elnök elnökök között is példátlan emberi nagyságról tanúságot téve bocsánatot kér.

5. Marina Béla társadalmi elnök beszámolója az elmúlt egy ÉVi tevékenységéről (vélhetően 5-10 másodpercnél nem lesz hosszabb)

Valóban nem. M.B. elnök úrtól különben is idegen a jellemtelen magyarázkodás: elismeri a vétséget. "Mea culpa", mondja hangosan, remélve, hogy legalább az ügyvezető (harmadéves jogász) megérti majd - sajnos csalódnia kell, senki nem érti, így nem csoda, hogy egyhangúlag leszavazzák.

6-7. Szardobálás: a kanadai tagozat (LPSCA) nyilvános vitája (max: 1 óra verekedéssel együtt) + Marina Béla és Revuczky Mátyás leleplező beszámolója külföldi útjukról. A becsempészett ajándékok átadása a meghívottaknak.

A Kanadai Tagozat (LPSCA) elnökei multimédiás eszközökkel szemléltetik szervezetünk nemzetközivé válásának első lépéseit, felvillantva néhány kockát abból a videóból, amely a feketepiacon máris harmadik helyen áll a "Hófehérke és a hét törpe" c. pajzán természetfilm és a "Jimmy padtársának fodrásza voltam" c. leleplező életrajzi mű mögött. A két lokálpatrióta elnök a könnyekig meghatva nézi első a Társaság első nemzetközi lépéseit, és szóbeli elismerésben részesíti promóciós körúton részt vett kollégáit, Revuczky és Marina elnök urat.

8. Doktor Szabó István színrelépése (színre színt!) spontán Vhisky-bontás, rögtönzött pohárköszöntő. - Ica Bréking.

A napirendi pont Sz. I. minősíthetetlen távolmaradása miatt okafogyottá válik. Az elnökség - felbőszülvén a főügyészi elkötelezettség és az Sz. I. által leszállítandó, fegyelmi büntetésül hónapokkal ezelőtt kirótt viszki hiányán - négy igennel visszahívja a t. főügyész urat felelősségteljes megbízatásásból. Felhatalmazza továbbá Mácz elnök urat, hogy a megüresedett posztra mielőbb pályázatot kiírni szíveskedjék. Marina elnök úr hangot ad azon aggályának, hogy ezáltal bottal üthetjük a kiszabott büntetést, ám az elnökség leszögezi, hogy a visszahívott jogász továbbra is köteles beszolgáltatni az 1 (azaz egy) üveg szeszt.

9. A születésnapi torta elfogyasztása: tortafelelős Monori Zsolt kihelyezett élelmezésügyi szakoktató, leszerepelt nyárkutató, borkő- és rímfaragó. Gyertyafelelős Kuthy György független nővizsgáló és bejegyzett szavazatszámláló.

A torta hiányán megdöbbent elnökség kénytelen N.L. ügyv. elnök magyarázkodását hallgatni ismét, aki nem továbbította az információt, így felelőssége ezen ügy kapcsán is felmerül. Az ügyvezetőt - az ÉKT történetében példátlan módon - a résztvevők kitapsolják. A torta nem vált okafogyottá, annak beszolgáltatásáért továbbra is Monori úr a felelős, határidőként a soron következő ülést (szept. 7. Bp.) tűzi ki a testület.

10. Az ÉKT pólók ünnepélyes felvétele, az összezsírozott és agyon izzadt pólók levétele. Pólófelelős: Nagy Lajos ügyvezető elnök, grafika és dizájn: RevuArt. Kivitelező: Lu(i) Big(Beg)A

Az elnökség szemében ideig-óráig kissé helyrehozza tortaügyi visszásságait az ügyvezető, amikor négy - akkor még kifogástalan minőségű - ÉKT-pólót (névre szólót!) ad át az egybegyűlteknek. A póló minősége akkor kérdőjeleződik meg, amikor kiderül, hogy ezért fejenként 3000 (azaz HÁROMEZER!) forintot kell fizetnünk. Ekkora háládatlanság láttán (ajándékért pénzt?!) Marina elnök úr megszólalni is alig bír, Revuczky úr Pierre Cardin nevű ismerősét emlegeti, akitől öt kilóval olcsóbbér' is megkaptuk volna a jobbat, Mácz úr pdig csendesen, joviális nyugalommal lepődik meg azon, hogy ezúttal őt szívatták meg. A pólóügy másnap reggel is folytatódik. N.L. a pénz beszedése után villámgyorsan szedi sátorfáját, és - rettegve a lincshangulat eszkalálódásától, és magában azt fontolgtva, hogy Zsuzsa nénitől hogyan fogja beszedni a benzinpénzt úgy, hogy ő nagyon jól járjon, és Zsuzsa néni is megmaradjon - olajra lép (sajnos nem Töreki földjéből tört fel). No de térjünk vissza a napirendhez.

11. Nyilvános fórum: "A rasszizmus jelenléte mindennapjainkban" vendégelőadó: dr. Lakatos Aranka törzsvendég

12. Zakar Viktor stábtag hollétének firtatása

13. A többiek - drámaíró, elnöki tanácsadó, művészeti dir. stb.- hollétének firtatása. (Az ülés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a fegyelmiket Előre megírja: Nagy Lajos ügyvezető elnök)

14. Kérdések, interpellációk, döntés a következő évről, csak slágvoltokban. (Honnan indulunk, hová érkezünk, célok, erőforrások, allokációk egy lépésben). Powerpoint Prezentációt elkészíti Revuczky Mátyás ÉKT elnök, technikát biztosít Mácz Ákos ÉKT elnök és megjavult gépe.

A meg nem jelenő funkcionáriusok számára a testület biankó fegyelmiket különít el. (Zakar úr később a kocsmában mégis eleget tesz megjelenési kötelezettségének, így fegyelmijét törlik).

A PP prezentáció, amely a Társaság eddigi történetét foglalja össze, osztatlan sikert arat. (Link!!!) Az elnökség villámgyorsan dolgozza fel a kapott képi információt, mivel:
  1. baromi szomjasak már, meg különben is mindjárt jön a csacsifogat;
  2. alig várják már az est fénypontját, a kitüntetések átadását!
A ceremónia nem is várat magára. Revucszky és Nagy elnök urak Velkey-díjban, Mácz elnök úr Webby-díjban, míg Marina elnök úr Arany Korrektor díjban részesül. Kuthy György hiteles nővizsgáló megkapja a Hűségkeresztet, majd - meglepetésképpen - R.M. Díjalapító Díjat kap, melyet a testület egy 200 Ft-os étkezési csekkel, mint kiemelt pénzjutalommal told meg. Később R.M. a kocsmai pluszmínuszos szavazáson megnyeri az Év Elnöke Díjat is, ennek örömére berúg. A többiek...

Itt azonban véget ér a jegyzőkönyv, mivel N.L. ügyv. többszöri felszólításra 7 óra 11 perckor berekeszti az ülést.

Marina Béla
Társadalmi Elnök, főtitkár
ÉKT Budapest, 2001. szeptember 5.

Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014