TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Fegyelmi határozatok


Élő Költők Társasága
Cegléd, Felház u. (Szuperinfó)
----------------------------------------------------------------
Tárgy: Nagy Lajos fegyelmi ügye
Szám: 568/13-2000.


H A T Á R O Z A T


Az Élő Költők Társasága (a továbbiakban: ÉKT) Nagy Lajost a társaság ügyvezető elnökét - az alábbiakban indokoltak miatt - fegyelmi büntetésként

írásbeli megrovásban

részesíti.

Mellékbüntetésként - a cselekmény előre megfontolt szándékkal való elkövetésére tekintettel - 2 üveg kiváló minőségű import bor beszolgáltatására kötelezem. Ennek elmulasztása halmozott fegyelmi eljárást von maga után. Felhívjuk tárgyban nevezett figyelmét, hogy a Coca-Cola semmilyen körülmények között sem helyettesítheti a kiváló minőségű import bort.

A mellékbüntetés teljesítésének ideje: a soron következő ÉKT ülés (november 11.).

I N D O K O L Á S


Tárgyban nevezett nem tájékoztatta időben Marina Béla társadalmi elnököt az alakuló ülést követő értekezlet pontos idejéről és helyéről, így a kuratórium titkára nem tudott eleget tenni a testület által meghatározott különösen fontos feladatának (szépirodalmi szelektálás).

Enyhítő körülmény nem merült fel. Súlyosbító körülményként vettük figyelembe, hogy az ügyvezető elnök úr, mint a helyi önkormányzat egyik felelőtlen beosztású tisztségviselője, rendkívüli elfoglaltságára hivatkozott, és mindemellett két kiskorú gyermekét hanyagolja. (Rendszeresen ÉKT ülésekre jár.) Ezen túl rosszindulatúan valószínűsítette, hogy Marina Béla társadalmi elnök egyébként sem tett volna eleget határidőre a hivatalos felkérésnek (sajnos ezt a későbbiek igazolják, lásd következő fegyelmi határozat).

A fentieket együttesen megvizsgálva döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint. Valamint megállapítom, hogy botrányoktól hangos az ÉKT, ami alapjaiban ellenkezik szellemiségével. Felhívom a fegyelmivel sújtott elnököket az ÉKT fémjelezte színvonal maradéktalan betartására.

Határozatom az irodalmi eljárás fegyelmi szabályzatáról szóló - többször módosított - 1966. évi XV. törvény 75.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.

Cegléd, 2000. november 10.

Revuczky Mátyás
választott elnök

A határozatot kapják:
1. Nagy Lajos elkövető
2. az ÉKT tagjai
3. Irattár


Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014