TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Fegyelmi határozatok

Élő Költők Társasága
Cegléd, Felház u. (Szuperinfó)
----------------------------------------------------------------
Tárgy: dr. Szabó István Tamás fegyelmi ügye
Ügyiratszám: 112/768-2001.
Ügyintéző: Nagy Lajos

H A T Á R O Z A T


Az Élő Költők Társasága (a továbbiakban: ÉKT) dr. Szabó István Tamást a társaság megbízott főügyészét – az alábbiakban indokoltak miatt – fegyelmi büntetésként

Írásbeli figyelmeztetésben

részesíti.

Mellékbüntetésként – a cselekmény súlyára tekintettel – 1 üveg igen jó minőségű, zárjeggyel ellátott, (Johny vagy Jack névre hallgató) égetett szeszes ital beszolgáltatására, valamint a soron következő ülésen történő feltétel nélküli megjelenésre kötelezem azzal, hogy annak időpontjáról legalább 1 héttel előtte írásban értesítést kap.

A fentiek mellett felhívom a figyelmét a társaság – jelen határozatát indukáló - Szervezeti és Működési Szabályzatának mielőbbi elkészítésére, illetve végleges formába öntésére, és ünnepélyes keretek között történő publikálására.

Jelen határozat ellen nevezett, a 300.000 forint értékű illeték lerovását követően – nem halasztó hatályú - fellebbezéssel élhet Kuthy György független könyvvizsgálónál.

I N D O K O L Á S


Tárgyban nevezett – határidőre - nem tett eleget azon kötelezettségének (SZMSZ elkészítése), amellyel a társaság nevében Revuczky Mátyás választott elnök úr bízta meg 2001. február 26-án.

Enyhítő körülményt nem tudtunk figyelembe venni. Súlyosbító körülményként értékeltük az eddigiek során az ÉKT irányába megfogalmazott jogi kritikáit, és a Revuczky elnök úr irányába tett, előre megfontolt és különös kegyetlenséggel elkövetett hitegetést.

A továbbiakban nyomatékosan felhívjuk a főügyész úr figyelmét, hogy a későbbiekben tartózkodjon a hasonló cselekmények elkövetésétől, és szíveskedjen mielőbb pótolni az elmaradt munkát.

Határozatom az irodalmi eljárás fegyelmi szabályzatáról szóló – többször módosított – 1966. Évi XV. törvény 75.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon alapul.

Cegléd, 2001. április 10. Nagy Lajos
Ügyvezető elnök

A határozatot kapják:
1. Marina Béla elkövető
2. az ÉKT tagjai
3. Irattár


Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014