TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Fegyelmi határozatok


Élő Költők Társasága
Cegléd, Felház u. (Szuperinfó)
----------------------------------------------------------------
Tárgy: A Tiszteletbeli elnök fegyelmi ügye
Ügyintéző: Nagy Lajos
Szám: 435/10-2000.


H A T Á R O Z A T


Az Élő Költők Társasága (a továbbiakban: ÉKT) a társaság tiszteletbeli elnökét - az alábbiakban indokoltak miatt - fegyelmi büntetésként

írásbeli megrovásban

részesíti.

Mellékbüntetésként - a cselekmény súlyosságára és a másodszori elkövetésre tekintettel - 5 üveg jó minőségű import sör, 2 üveg Coca Cola, valamint 5 csg. - általa megválasztott ízesítésű - chips (burgonyaszirom) beszolgáltatására kötelezem. A mellékbüntetés teljesítésének ideje: a soron következő ÉKT ülés (október 14.).

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a független könyvvizsgálóhoz élhet fellebbezéssel. Fellebbezési joga azonban a mellékbüntetés végrehathatóságát nem érinti, így azt a jogorvoslatra tekintet nélkül be kell szolgáltatnia!!! Amannyiben fellebbezése - a későbbi könyvvizsgálói döntés értelmében - megalapozott lesz, úgy a mellékbüntetés ellenértéke visszafizetésre kerül.

I N D O K O L Á S


Tárgyban nevezett meghívást kapott az ÉKT első (alakuló) ülésére 2000. szeptember 01-re. A hivatalos invitálást az ügyvezető elnök többször is megerősítette mind szóban (távbeszélő készüléken keresztül), mind pedig írásban (SMS küldésével). Mindezek ellenére a tiszteletbeli elnök - egyéb elfoglaltságára hivatkozással - úgy nyilatkozott, hogy a meghívásnak nem tud eleget tenni. Tovább rontotta saját helyzetét azzal, hogy az ÉKT második, szakmai konzultációján sem tudott részt venni Törekin (ami példátlan az irodalomtársasági gyakorlatban).

Enyhítő körülményt nem tudtam figyelembe venni. Súlyosbító körülményként értékeltem az ismétlődő elkövetést, és a megbánás teljes hiányát.A fentieket együttesen megvizsgálva döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint.A jövőre nézve nyomatékosan felhívom a figyelmét, hogy nem lehet olyan "elfoglaltság", "egyéb program", amely - az ügy jelentőségénél fogva - fontosabb, mint egy ÉKT értekezlet.

Határozatom az irodalmi eljárás fegyelmi szabályzatáról szóló - többször módosított - 1966. évi XV. törvény 75.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.

Cegléd, 2000. október 10.

Nagy Lajos
ügyvezető elnök


A határozatot kapják:
1. az elkövető
2. az ÉKT tagjai
3. Irattár


Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014