TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Jogi dokumentumok - Első határozat

Élő Költők Társasága
Cegléd, Felház u. (Szuperinfó)
----------------------------------------------------------------
Tárgy: Szerkesztőbizottság létrehozása
Ügyintéző: Nagy Lajos
Szám: 111/9-2000. Mell.: 1 db. Alapító okirat

H A T Á R O Z A T

Az Élő Költők Társasága (a továbbiakban: ÉKT) a világirodalom, és a világörökség tartalmi felduzzasztása céljából - határozatlan időre - négytagú szerkesztőbizottságot alakít.

Tagjai:
Nagy Lajos - a szerk. biz. ügyvezető elnöke
Revuczky Mátyás - a szerk. biz. választott elnöke
Mácz Ákos - a szerk. biz. tiszteletbeli elnöke
Marina Béla - a szerk. biz. társadalmi elnöke

A bizottság céljára, a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket az - ezen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező - ÉKT Alapító Okirat tartalmazza.
A kivitelezés költségeit a Magyar Kulturális Örökség Minisztériuma helyett a bizottság tagjai, illetve az általuk meggyőzött szponzorok (pl.: PARMALAT, MATÁVNET, POSTABANK) fedezik.

I N D O K O L Á S

Az ezredforduló előtt 10 évvel az utóbbi idők egyik legőszintébb, és - a lingvisztikai kutatásokra hagyatkozva - irodalmilag, vélhetően a legtermékenyebb barátsága jött létre Cegléden két fiatalember között. Amellett, hogy a két kamasz mind tanulmányi, mind sport, mind szexuális területen sikert sikerre halmozott, idővel a költészet felé fordították rendkívül értelmes arcukat.

Egy olyan világban tudtak felszínen maradni, alkotni és elismertséget szerezni, amely számos hozzájuk hasonló, szárnyait bontogató művészt veszelytett el. Most végre eljött az idő, hogy betakarítsák a termést, költészetük déligyümölcsét. Ezt azonban egyedül aligha tudnák megtenni, így két hű társuk segít abban, hogy rendezett formában másokhoz is eljusson társadalmi mondanivalójuk kodifikált füzére.
Határozatom az irodalmi eljárás általános szabályairól szóló - többször módosított - 1966. évi XVII. törvény 25.§ (2) bekezdés a) pontján alapul.

Cegléd, 2000. július 21.

Nagy Lajos
a szerkesztő bizottság ügyvezető elnöke


Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014