Élő Költők Társasága®
Cegléd, Felház u. (Szuperinfó)
------------------------------------------------------------

Tárgy:     fegyelmi ügye

 Ügyintéző: Nagy Lajos
 Szám: 111/…..-2002.

 

H A T Á R O Z A T

 

Az Élő Költők Társasága® (a továbbiakban: ÉKT) tárgyban nevezettet a társaság

 

(a nem megfelelő rész nem kiválasztandó)

 

- az alábbiakban indokoltak miatt - fegyelmi büntetésként

 

ÍRÁSBELI MEGROVÁSBAN

részesíti.

 

Mellékbüntetésként - a cselekmény súlyosságára és (az ismételt elkövetésre tekintettel) - 4 üveg jó minőségű import világos sör, 1 üveg kétliteres, cukrozott, koffeintartalmú, nem visszaválthatós Coca Cola, valamint 2 csomag - általa megválasztott ízesítésű - chips (burgonyaszirom) beszolgáltatására kötelezem. A mellékbüntetés teljesítésének ideje: a soron következő ÉKT ülés.

 

Határozatom ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül - a független könyvvizsgálónál élhet fellebbezéssel. Fellebbezési joga azonban a mellékbüntetés végrehajthatóságát nem érinti, így azt a jogorvoslatra tekintet nélkül be kell szolgáltatnia!!! Amennyiben fellebbezése - a későbbi (vélhetően téves) könyvvizsgálói döntés értelmében - megalapozott lesz, úgy a mellékbüntetés ellenértéke visszafizetésre kerül. Ha azonban eredménytelen lesz, úgy a könyvvizsgálónak külön is be kell szolgáltatnia a fenti tételeket (ugye érted Gyuri!).

 

I N D O K O L Á S

Tárgyban nevezett

(a megfelelő rész betűnként beixelendő)

 

Enyhítő körülményt legnagyobb jóindulatom ellenére sem tudtam figyelembe venni. Súlyosbító körülményként értékeltem az ismétlődő elkövetést (ennek hiányában az előre megfontolt szándékot), és a megbánás teljes hiányát. A fentieket együttesen megvizsgálva döntöttem a rendelkező részben foglaltak szerint. A jövőre nézve nyomatékosan felhívom a figyelmét, hogy nem lehet olyan ügy, amely fontosabb, mint az ÉKT.

 

Határozatom az irodalmi eljárás fegyelmi szabályzatáról szóló - többször módosított - 1966. évi XV. törvény 75.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakon alapul.

 

Cegléd,                   

Nagy Lajos

ügyvezető elnök