TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Beszédek és bemutatók

Tisztelt Elnök Úr!

Egy szabályzat értékét az adja, hogy mennyire képes útmutatást adni az élet előre ki nem számítható helyzeteiben. Vajon a mi új szabályzatunk megfelelő eligazítást ad-e majd konkrét kérdésekben, apró-cseprő ügyekben, vagy akár világméretű költészeti kérdésekben, melyek az EKT szervezetén belül vetődnek fel?

Ezt, és sok más kérdést kellett volna vizsgálnom. De nem volt kedvem. Nem kicsit. Nagyon.

Ezért az alábbi jelentéktelen, de unalmas problémákat vetem fel SZMSZ tervezetünk kapcsán:

"A 2.2 Hatálybalépés ponthoz megjegyezem, hogy az abban foglaltak aláássák a jogfolytonosságba vetett hitemet, hiszen az új SZMSZ elfogadásával " egyidejűleg minden korábbi funkció, tisztség megszűnik".
Eszerint tehát a megválasztott tisztségviselők lapátra kerülnek! Javaslom, hogy az átmeneti szabályok között kerüljenek felsorolásra, hogy melyek a megszűnő funkciók (pl.: ViBi) illetve az új funkciók (pl FiBi). A továbbra is fennmaradó funkciók újraválasztása körüli hatalmi csatározásokat pedig kerüljük ki a folytonosság fenntartásával.

"A 2.3. Fogalommagyarázatok ponthoz: az EKT atipikus szervezeti formája miatt érzésem szerint az Alapító ugyanaz a személy (pontosabban testület) mint az Elnöki Kollégium, amely egyben az EKT legfőbb szerve is - de akkor a közgyűlés ki fölött áll?

" A Független Könyvvizsgáló - megítélésem szerint - nem "a jogszerű működésért felel", hanem annak ellenőrzéséért. Ezt kérem feltétlenül javítani szíveskedjen!

"A mellékelt szervezeti ábra nem tartalmazza az EKT összes szervét, szervezeti egységét. Az ábra alapján nem állapítható meg, hogyan viszonyul a kuratórium, az ad-hoc szervezet, a nemzetközi háziasszony, a művészeti igazgató, a nyárkutató osztály, stb a többi egységhez. Javaslom az ábra kiegészítését a hiányzó szervezeti egységekkel, pozíciókkal!

Összességében kijelenthetem, hogy a Tervezet sajátos keveréke egy alapszabálynak, alapító okiratnak, társasági szerződésnek, egy volt kommunista ország alkotmányának, egy átlagos uniós direktívának, és egy ócska vicclapnak. Megjegyzendő továbbá, hogy a tervezet emlékeztet egy SZMSZ-re is.

Fent leírtak alapján - módosítási javaslataim figyelembevételével - javaslom a Tervezet elfogadását az Elnöki Kollégium részére.


Budapest, 2006. október 3.


Laczkó András
ViBi elnök s.k.Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014