TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Beszédek és bemutatók

Tisztelt Uraim!

Mielőtt félárbocra eresztenénk az ÉKT (logo nélküli - mert ugye Revuczky úr sem úszta meg pocskondiázás és rágalomhadjárat nélkül legutóbbi ülésünket) zászlaját és lassan a döbbenet és a tehetetlen düh ütné fel fejét körünkben, hogy: "vajon miért?", hadd idézzem nem létező eszemeszünk idevonatkozó passzusát:

"Az ÉKT elnöki tisztség születési előjog. Azt sem kiérdemelni sem elveszíteni nem lehet. Át nem ruházható, pénzre nem váltható."

Demokratikusan működő önszerveződésünk nem bomolhat meg. Semmilyen körülmények között sem. A lemondást tehát - amint a bizalmatlansági indítványt - csakis virtuálisan értelmezhetjük.

Megértem Marina elnöktársam elkeseredettségét. Reakcióját viszont nem. Emlékezzen csak vissza azokra a pillanatokra, amikor pl. Nagy Lajos ügyvezető elnök összeomolva ült a fotölyban, mert ügyvezető elnök ide, ügyvezető elnök oda, nem jutott szóhoz, és kiesett kezéből az irányítás. Gondoljon arra a pillanatra, amikor jómagam - kimosva az ÉKT pólót - telefont ragadtam és minősíthetetlen hangon beszélgettem az én legjobb barátommal.

Jusson eszébe Kuthy György, aki a "fogd be a pofádat, most én beszélek" (N.L.) kitétel után sem tántorodott vissza társaságunk támogatásától. Idézze maga elé a Webmesteremhez c. vers néhány keresetlen passzusát.

Vagy a:
- Lui Huge?
- Big is enough.

párbeszédet.

És még sorolhatnám.

Ennek ellenére mind itt vagyunk. Az ostororzás, a minősíthetetlen kritika inkább teljesítményre, mintsem lemondásra sarkall(t) bennünket.

Ezért sem tudok azonosulni a lemondás ötletével!

Azért az a tény, hogy kanadai elnöki tisztségéről nem mond le, rendkívül jólesik szívemnek. Remélem, ez azt jelenti, hogy a kanadai tagozat tovább él és virul, és nem azt, hogy elnöktársam megfeledkezett ezen tisztségéről...

Nagy Lajos elnöktársammal való rövid konzultáció után úgy döntöttünk, hogy a következő ÉKT ülés zárt körű lesz.

Jelmondatunk: Back to the Roots! (Rút a hátam)

The show must go on, vagyis a mustot sózni kell tovább!

A lemondás túl egyszerű. És nem old meg semmit.

Revuczky Mátyás


Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014