TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Beszédek és bemutatók

Élő Költők Társasága
Cegléd, Felház u. (Szuperinfó)
----------------------------------------------------------------
Tárgy: lemondás
Szám: 1-2001.

Tisztelt ÉKT Elnökség!

Alulírott Marina Béla (AN 864-053) az Élő Költők társaságának alapító tagja, Társadalmi Elnöke, főtitkára és jegyzőkönyvvezetője a mi napon lemondok minden, az ÉKT-n belüli címemről, funkciómról és megbízatásomról. A Társaságon belüli 25 (azaz huszonöt) százalékos részesedésemet meg kívánom tartani, azt áruba nem bocsátom.

Indoklás

Történt egyszer, hogy a Nyúl és a Teknős munka után elmentek sörözni. Beültek egy közeli kocsmába, megrendelték az italt, és elkezdtek beszélgetni. Odakint halkan elkezdett esni az eső, amikor a Nyúlnak eszébe jutott, hogy az irodában hagyta az ernyőjét. "Szaladj el érte, itt van, egy saroknyira" - javasolta a Teknős. "Hogyisne, hogy közben megidd a sörömet!", - válaszolta a Nyúl. "Dehogy iszom" - mondta a teknős. "De megiszod!" "Dehogy iszom!" - és még legalább tíz percig vitatkoztak ezen, mire a Nyúl végül úgy döntött, elszalad az ernyőért. A Teknős csak várt és várt, ám a Nyúl nem érkezett vissza. A Teknős lassan megitta a sörét, és várt még egy órát. A Nyúl sehol. Időközben beesteledett, a kocsmáros is zárni akart - ám a Nyúl még mindig nem érkezett vissza. Egy újabb óra elteltével a Teknős úgy döntött, nem vár tovább, és felemelve a Nyúl poharát felállt, hogy távozzon. "Na ugye!" - kiáltott fel a Nyúl, aki már órák óta az ajtó mögül figyelte. "Ugye megmondtam, hogy meg fogod inni a sörömet!"

Folyó hó 7-i ülésünkön bebizonyosodott számomra, hogy a személyemhez kapcsolódó eddigi bizalom megrendült (lásd: bizalmatlansági indítvány). Meggyőződésem, hogy a funkciómhoz kapcsolódó tevékenységet akkor és csak akkor lehet lelkiismeretesen (és lelkiismeretesebben) végezni, ha az ember úgy érzi, hogy társai mellette állnak, és nem az "ajtóból figyelik", lesve azt, hogy mikor kiálthatják diadalittasan: "Na ugye!"

Az említett ülésen ugyan "csak" egyetlen elnöktársunk vonta meg tőlem szavazatával a bizalmat, ám én készséggel elfogadom beszédének "a leggyengébb láncszemre" vonatkozó kitételeit. Ezért nem legyintek, mondván, "mit számít, a többiek nem szavaztak le, CSAK AZ AZ EGY...". Ezért döntöttem úgy, hogy benyújtom lemondásom, és felkérem a t. Elnökséget, pályázati úton keressen más, nálam alkalmasabb személyt a megüresedő pozíció(k)ra.

Cegléden "a szivárvány is fekete-fehér, az alma messze esik a fájától, és az emberek az ébredésről álmodnak", idézem fejből első dokumentumaink egyikét. Bizonyára igaz. De ottani üléseinken még tudtunk örülni, szervezetvezetési- és fejlesztési rutint szerezni gyakran mondvacsinált fegyelmi tárgyalások kapcsán, órát, ékszert, slusszkulcsot, és minden egyéb értéktárgyat bedobni a pókercsata utolsó partijába, és hazamenni úgy, hogy az ember (nem csak az elfogyasztott bor mennyisége miatt) beleüvölt barátja lehúzott kocsiablakából a ceglédi éjszakába, mert (már megint) sikerült megvernie őt biliárdban, és szégyelli magát, mert lassan harminc éves létére néha még mindig énekel benne a vér.

És most rosszkedvű és zavart, mert -- bár a résztvevők ugyanazok, és ő sem változott -- már nem hallja ezt a zenét.

Akusztikus árnyék települt az egészre, túl sok statikus zörej, lehalkítva és eltorzítva mindent, ami jó volt, értékes, és szépen szólt.

Eclipse

All that you touch
All that you see
All that you taste
All that you feel
All that you love
All that you hate
All you distrust
All that you save
All that you give
All that you deal
All that you buy
beg, borrow or steal
All you create
All you destroy
All that you do
All that you say
All that you eat
everyone you meet
All that you slight
everyone you fight
All that is now
All that is gone
All that's to come
and everything under the sun is in tune
but the sun is eclipsed by the moon.

Fentiek tükrében kérem lemondásom elfogadását.

További működésükhöz sok sikert kívánva,

Üdvözlettel és tisztelettel,

Marina Béla

P.S.: Ne kívánják, hogy pont én írjam meg az előző ülés jegyzőkönyvét. Szókratésznak könnyebb volt kiinnia a méregpoharat.

Budapest, 2001. szeptember 16.


Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014