TÖRTÉNELEM
Tartalom
Hangos versek
Multimédia
Meghívók
Jegyzőkönyvek
Fegyelmik
Jogi dokumentumok
Beszédek
Versek, drámák
Gyöngy
Történetünk

Beszédek és bemutatók

Bizalmatlansági indítvány Marina Béla ÉKT társadalmi elnök ellen

Tisztelt Elnöktársaim!

Szomorú kötelességemnek teszek eleget, amikor a most következő bizalmatlansági indítványt Önök elé terjesztem. Kérem, éppen olyan tiszta lelkiismerettel szavazzanak indítványom végén, mint ahogyan én ezt a dolgozatot megírtam. Nincs frakció-fegyelem, nincs regionális klikkesedés Cegléd-Budapest viszonylatban, én saját belátásom szerint szavazok. Ahogy Önök is. Kivéve azt az egyet…

Társaságunk immár több mint egy éves. Ez alatt a közel 400 nap alatt egyetlen kérdés erősödik bennem, ahogy Önökben is: „KI a leggyengébb láncszem?” A válasz mára kristályosodott ki bennem, ahogy Önökben is. Vajon kinek fogom a végén azt mondani: „Viszlát!”? Bevallom, nem lennék most az egyik elnöktársam bőrében, ahogy Önök sem. És bevallom, örülök, hogy a saját bőrömben vagyok, ahogy Önök is örülnek. Kivéve azt az egyet…

Álmatlan éjszakáimon verejtékben forgolódva vízióim gyötörnek, hallucinálok, pedig én teszem a dolgom, nekem tiszta a lelkiismeretem! Ahogy Önöknek is. Kivéve azt az egyet… Kérdések és kérdőjelek üldöznek, s már-már megfutamodom előlük, de nem teszem. Ahogy Önök sem. Kivéve azt az egyet… „KI a leggyengébb láncszem?” Nem, én nem. Én nem lehetek, hiszen én már letettem valamit az asztalra. Nem is akármit. Én már adtam az utókornak, én végzem a feladatom. Ahogy önök is, kivéve azt az egyet…

A Bibliából idéznék. Azt mondanám: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül való!” Vagy mondanám: „Ne ítélj, hogy ne ítéltess!” Vagy mondanám: „Ember emlékezz, porból vagy, és porrá leszel!” Mondom, csak idéznék, mert én ismerem e szent könyvet. Ahogy Önök is, kivéve azt az egyet…

Így csak a józan erkölcsi ítélőképességükre hagyatkozom, amikor azt kérdezem: lehet-e szó nélkül feladatomat elhanyagolni? Lehet-e lazítani, ha a többiek számítanak rám? Lehet-e ígéretemet megszegni? Lehet-e büszkén és délcegen mások farvizén híressé lennem? Lehet-e porból égbe emelkednem? Lehet-e Ceglédet cserbenhagynom, egy laza budapesti kozmopolita kalandért gyökereimet áldoznom? A válaszom egyértelműen nem, ahogy az Önök válasza is az. Kivéve azt az egyet…

Kérdezem: lehet-e ítélkezni mások felett? Lehet-e ítélkezni egy barát felett? Lehet-e ítélőszéket játszani? Lehet-e bíráskodni jogi diploma nélkül? Lehet-e autót vezetni autó nélkül? Lehet-e kérdeznem kérdőjel nélkül? Ezek a kérdések rágnak, ezek a kérdések feszítenek. Ahogy Önöket is, kivéve azt az egyet…

Vegyük sorra a tényeket, lássuk hát az igazságot! A gazságot! Ahogyan eltelt ez az egyetlen esztendő víg társaságunk pergő életében, úgy telik majd el a következő fél évszázad is. Én akkor már arra sem fogok emlékezni, hogy Nagy Lajos, vagy Revuczky Mátyás elnöktársam volt-e a névadó. Sőt biztos, hogy elfelejtem, ahogyan ÉKT elnökből köztársasági elnök lettem. Kizárt, hogy arra emlékezzem, miért csak három alapító elnök volt, hiszen így, ötven év távlatából kinek jutna eszébe, hogy valaki, akit vagy egy jó évtizede temettünk, kizáratta tennen magát az alakulás után azonnal. Én biztosan nem fogok már erre emlékezni, ahogy önök sem. Kivéve azt az egyet…

Nincs még messze a múlt, de távoli még a jövő. Távoli, de mégis oly közeli. A távoli jövő tavasza, a vég kezdete, a megújulás és megtisztulás kezdete. Egy fájdalmas, érzéstelenítés nélküli műtét a beteg testen. Operáció azonnal, nem terjedhet a kór, gyötrelem az egészséges szervezetért. Fáj ez a betegnek, fáj a barátoknak, fáj az orvosnak, de muszáj és elkerülhetetlen, különben belehalunk. Érted operálok, nem ellened! Ahogy Önök is, kivéve azt az egyet…

Szikét hát! Vegyük kézbe a sorsunk, el a beteg, romlott kórral! Csontig hatol a fájdalom, melyet most a szívemben érzek. Műtét - mosakodás nélkül. Mert mi nem mosakszunk! Kivéve azt az egyet…

Szikét hát! Vágjunk bele! Ki a leggyengébb láncszem? Uraim, Önökön a sor, kivéve azt az egyet… Határozati javaslataim közül szíveskedjenek választani.
  1. Az ÉKT elnöksége a mai napon példátlanul hanyag, megbízhatatlan, antiszociális, közösség-romboló, kiemelkedően passzív, erkölcsileg megkérdőjelezhető egy éves munkájáért megvonja bizalmát Marina Béla társadalmi elnöktől, visszahívja posztjáról, így a mai naptól a tisztség betöltetlen. Marina Béla a döntést követő ülésekre is meghívást kap mint bámészkodó, szavazati joga azonban elvész. A határozat jogerős, fellebbezésnek helye nincs.
  2. Lásd mint 1. pontban, ellenben az ÉKT elnöksége a fenti határozatot egy év próbaidőre felfüggeszti. A határozat jogerős, fellebbezésnek helye nincs.
Kérem, szavazzanak! Most!

Budapest, 2001. szeptember 7.

Mácz Ákos
Tiszteletbeli elnök


Minden jog fenntartva © ÉKT 2000-2014